پرفروش ترین ها لوازم جانبی دوربین مداربسته


وسترن دیجیتال

WD20PURX

WD20PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD10PURX

WD10PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD30PURX

WD30PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

کابل-یونی-ویو-cat6

کابل-یونی-ویو-cat6
کابل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD40PURX

WD40PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

کابل-یونی-ویو

کابل-یونی-ویو
کابل
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NSW2010-10T-POE-IN

NSW2010-10T-POE-IN
سوئیچ
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD60PURX

WD60PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD80PURX

WD80PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
بلدن

RG59-COMBIN305

RG59-COMBIN305
کابل
۳,۲۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۲۰۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

DL-122A

DL-122A
منبع تغذیه
۳۸,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
نگزنس

CAT6-UTP2

CAT6-UTP2
کابل
۶,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۶,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

RC-440NI

RC-440NI
رک دوربین مداربسته
۴۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

NSW2000-8T1GC-POE

NSW2000-8T1GC-POE
سوئیچ
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
نگزنس

Cat6-N6100

Cat6-N6100
کابل
۹,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

NSW2000-16T2GC-POE

NSW2000-16T2GC-POE
سوئیچ
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

DL-121A

DL-121A
منبع تغذیه
۲۲,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
بلدن

RG59-CC500

RG59-CC500
کابل
۱,۵۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۵۰۰ تومان
۱,۲۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

RC-960NI

RC-960NI
رک دوربین مداربسته
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
سیگیت

ST-1000

ST-1000
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۶۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۴۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

 DS-1321HZ

DS-1321HZ
کاور دوربین مداربسته
۰ تومان
تماس بگیرید
۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

TR-WE45-A-IN

TR-WE45-A-IN
پایه دوربین مداربسته
۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

TV2713D-IR

TV2713D-IR
لنز دوربین مداربسته
۱,۰۰۰ تومان
ناموجود
۱,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
ناموجود
هایک ویژن

DS-1601ZJ-corner

DS-1601ZJ-corner
پایه دوربین مداربسته
۱۱۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
سیگیت

WD5000AUDX

WD5000AUDX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۵۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

جدیدترین ها لوازم جانبی دوربین مداربسته


وسترن دیجیتال

WD80PURX

WD80PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۶۵۰,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD60PURX

WD60PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تومان
موجود
یونی ویو

NSW2010-10T-POE-IN

NSW2010-10T-POE-IN
سوئیچ
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

کابل-یونی-ویو-cat6

کابل-یونی-ویو-cat6
کابل
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

کابل-یونی-ویو

کابل-یونی-ویو
کابل
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD40PURX

WD40PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD30PURX

WD30PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD20PURX

WD20PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
موجود
وسترن دیجیتال

WD10PURX

WD10PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NSW2000-24T2GC-POE

NSW2000-24T2GC-POE
سوئیچ
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

NSW2000-16T2GC-POE

NSW2000-16T2GC-POE
سوئیچ
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

NSW2000-8T1GC-POE

NSW2000-8T1GC-POE
سوئیچ
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

TR-WE45-A-IN

TR-WE45-A-IN
پایه دوربین مداربسته
۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

RC-960NI

RC-960NI
رک دوربین مداربسته
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

RC-645NI

RC-645NI
رک دوربین مداربسته
۴۹۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۴۹۵,۰۰۰ تومان
۴۶۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

RC-440NI

RC-440NI
رک دوربین مداربسته
۴۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

DL-121A

DL-121A
منبع تغذیه
۲۲,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
دلتا

DL-122A

DL-122A
منبع تغذیه
۳۸,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

TR-CE45-IN

TR-CE45-IN
پایه دوربین مداربسته
۹۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
زیمنس

RG59-SC1

RG59-SC1
کابل
۱,۵۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۵۰۰ تومان
۱,۲۰۰ تومان
تماس بگیرید
لگراند

RG59-COMBIN500

RG59-COMBIN500
کابل
۳,۸۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۸۰۰ تومان
۳,۸۰۰ تومان
تماس بگیرید
بلدن

RG59-COMBIN305

RG59-COMBIN305
کابل
۳,۲۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۲۰۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان
تماس بگیرید
لگراند

RG59-CAL305

RG59-CAL305
کابل
۱,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۰۰۰ تومان
۸۰۰ تومان
تماس بگیرید
بلدن

RG59-CC500

RG59-CC500
کابل
۱,۵۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۵۰۰ تومان
۱,۲۰۰ تومان
تماس بگیرید
بلدن

RG59-CC500

RG59-CC500
کابل
۱,۵۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۵۰۰ تومان
۱,۲۰۰ تومان
تماس بگیرید