دوربین مداربسته | هایک ویژن
فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5 6 7  

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,WIFI
مصرف کننده
همکار
975,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
975,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP, DWDR,BLC
مصرف کننده
همکار
2,200,000 تومان
2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
2,200,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
Wide lens,4MP
مصرف کننده
همکار
2,800,000 تومان
2,800,000 تومان
2,800,000 تومان
2,800,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
2,900,000 تومان
2,900,000 تومان
2,900,000 تومان
2,900,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,DWDR,Fix lens
مصرف کننده
همکار
1,260,000 تومان
1,010,000 تومان
1,010,000 تومان
1,260,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,POE, IP66
مصرف کننده
همکار
1,286,000 تومان
1,030,000 تومان
1,030,000 تومان
1,286,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,060,000 تومان
848,000 تومان
848,000 تومان
1,060,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
1,700,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
2,000,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
975,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
975,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,DWDR,Fix lens
مصرف کننده
همکار
1,461,000 تومان
1,669,000 تومان
1,669,000 تومان
1,461,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
2,922,000 تومان
2,337,000 تومان
2,337,000 تومان
2,922,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
2,491,000 تومان
2,192,000 تومان
2,192,000 تومان
2,491,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,892,000 تومان
1,514,000 تومان
1,514,000 تومان
1,892,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
5MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,949,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
1,949,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,375,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
1,375,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,WIFI
مصرف کننده
همکار
1,060,000 تومان
848,000 تومان
848,000 تومان
1,060,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,
مصرف کننده
همکار
1,491,000 تومان
1,190,000 تومان
1,190,000 تومان
1,491,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,605,000 تومان
1,285,000 تومان
1,285,000 تومان
1,605,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,778,000 تومان
1,422,000 تومان
1,422,000 تومان
1,778,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,
مصرف کننده
همکار
1,433,000 تومان
1,145,000 تومان
1,145,000 تومان
1,433,000 تومان
 1 2 3 4 5 6 7  
هایک ویژن

بر اساس گروه :


بر اساس نوع :