پکیج یونی ویو
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
4 تا دوربین 1 عدد دستگاه
پکیج-8-کانال-دوربین-دام
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
به همرا یک دستگاه Nvr و یک حلقه کابل رایگان
پکیج-8-کانال-دوربین-بولت
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
به همرا یک دستگاه Nvr رایگان
پکیج-16-کانال-دوربین-مداربسته
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
به همرا یک دستگاه Nvr و یک حلقه کابل رایگان
پکیج-دستگاه-ضبط-تصاویر
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
به همرا 3عدد دستگاه Nvr رایگان
KIT-4CH-W 322SR3
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
پکیج وایرلس
KIT-4CH-W 2122SR3
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
پکیج وایرلس