دوربین مداربسته | دوربین مداربسته تحت شبکه
فقط نمایش کالاهای موجود
















مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5 6  

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
1,000,000 تومان
800,000 تومان
800,000 تومان
1,000,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,WIFI
مصرف کننده
همکار
975,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
975,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP, DWDR,BLC
مصرف کننده
همکار
2,200,000 تومان
2,000,000 تومان
2,000,000 تومان
2,200,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
Wide lens,4MP
مصرف کننده
همکار
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,DWDR,Fix lens
مصرف کننده
همکار
1,260,000 تومان
1,010,000 تومان
1,010,000 تومان
1,260,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,H.265,WDR,IP66
مصرف کننده
همکار
1,105,000 تومان
884,000 تومان
884,000 تومان
1,105,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,POE, IP66
مصرف کننده
همکار
1,286,000 تومان
1,030,000 تومان
1,030,000 تومان
1,286,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,SMART IR,H.265
مصرف کننده
همکار
2,444,000 تومان
1,955,000 تومان
1,955,000 تومان
2,444,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,069,000 تومان
855,000 تومان
855,000 تومان
1,069,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,H.265,IP66,IK10
مصرف کننده
همکار
1,989,000 تومان
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
1,989,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
3,100,000 تومان
2,480,000 تومان
2,480,000 تومان
3,100,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,989,000 تومان
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
1,989,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
1,380,000 تومان
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
1,380,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,989,000 تومان
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
1,989,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,069,000 تومان
855,000 تومان
855,000 تومان
1,069,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,060,000 تومان
848,000 تومان
848,000 تومان
1,060,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,2.8mm
مصرف کننده
همکار
1,480,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
1,480,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,H.265,SMART IR,IP66
مصرف کننده
همکار
2,680,000 تومان
2,680,000 تومان
2,680,000 تومان
2,680,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
1,365,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
1,365,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR
مصرف کننده
همکار
1,480,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
1,480,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,30x ZOOM,IR100M
مصرف کننده
همکار
8,500,000 تومان
8,000,000 تومان
8,000,000 تومان
8,500,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,DWDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
800,000 تومان
800,000 تومان
800,000 تومان
800,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,350,000 تومان
1,150,000 تومان
1,150,000 تومان
1,350,000 تومان
 1 2 3 4 5 6  
دوربین مداربسته تحت شبکه

بر اساس نوع :








بر اساس سازنده :




دیگر ویژگی ها :