دوربین مداربسته | دوربین مداربسته تحت شبکه
فقط نمایش کالاهای موجود
















مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5 6  

دوربین مداربسته تحت شبکه
1.0MP,WIFI,DWDR
مصرف کننده
همکار
682,000 تومان
545,000 تومان
545,000 تومان
682,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
785,000 تومان
588,000 تومان
588,000 تومان
785,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
DWDR,IP66,LOW LIGHT
مصرف کننده
همکار
805,000 تومان
560,000 تومان
560,000 تومان
805,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP, DWDR,BLC
مصرف کننده
همکار
950,000 تومان
756,000 تومان
756,000 تومان
950,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,WIFI
مصرف کننده
همکار
664,000 تومان
530,000 تومان
530,000 تومان
664,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,30X Zoom
مصرف کننده
همکار
7,600,000 تومان
6,080,000 تومان
6,080,000 تومان
7,600,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
Wide lens,4MP
مصرف کننده
همکار
2,226,000 تومان
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
2,226,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
690,000 تومان
552,000 تومان
552,000 تومان
690,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,DWDR,Fix lens
مصرف کننده
همکار
880,000 تومان
705,000 تومان
705,000 تومان
880,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,POE, IP66
مصرف کننده
همکار
660,000 تومان
528,000 تومان
528,000 تومان
660,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
3,480,000 تومان
2,784,000 تومان
2,784,000 تومان
3,480,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
750,000 تومان
600,000 تومان
600,000 تومان
750,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,30X Zoom
مصرف کننده
همکار
5,463,000 تومان
3,800,000 تومان
3,800,000 تومان
5,463,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,069,000 تومان
855,000 تومان
855,000 تومان
1,069,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,SMART IR,H.265
مصرف کننده
همکار
2,444,000 تومان
1,955,000 تومان
1,955,000 تومان
2,444,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,H.265,WDR,IP66
مصرف کننده
همکار
1,105,000 تومان
884,000 تومان
884,000 تومان
1,105,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
908,000 تومان
726,000 تومان
726,000 تومان
908,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
748,000 تومان
598,000 تومان
598,000 تومان
748,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,20X Zoom
مصرف کننده
همکار
4,140,000 تومان
2,880,000 تومان
2,880,000 تومان
4,140,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,H.265,IP66,IK10
مصرف کننده
همکار
1,989,000 تومان
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
1,989,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,989,000 تومان
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
1,989,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
WDR , OSD MENU , IR40m
مصرف کننده
همکار
617,000 تومان
617,000 تومان
617,000 تومان
617,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,H.265,Starlight
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
 1 2 3 4 5 6  
دوربین مداربسته تحت شبکه

بر اساس نوع :








بر اساس سازنده :




دیگر ویژگی ها :