دوربین مداربسته | دوربین مداربسته Dome

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,WIFI
مصرف کننده
همکار
680,000 تومان
680,000 تومان
680,000 تومان
680,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP, DWDR,BLC
مصرف کننده
همکار
950,000 تومان
756,000 تومان
756,000 تومان
950,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,069,000 تومان
855,000 تومان
855,000 تومان
1,069,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,989,000 تومان
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
1,989,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,WIFI
مصرف کننده
همکار
660,000 تومان
528,000 تومان
528,000 تومان
660,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
1,380,000 تومان
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
1,380,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,069,000 تومان
855,000 تومان
855,000 تومان
1,069,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,989,000 تومان
1,591,000 تومان
1,591,000 تومان
1,989,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,2.8mm
مصرف کننده
همکار
1,480,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
1,480,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
1,365,000 تومان
1,092,000 تومان
1,092,000 تومان
1,365,000 تومان

دوربین مداربسته HD-TVI
1MP,IR40m
مصرف کننده
همکار
330,000 تومان
264,000 تومان
264,000 تومان
330,000 تومان

دوربین مداربسته HD-TVI
2MP,لنز 2.8 میلیمتر,
مصرف کننده
همکار
344,000 تومان
344,000 تومان
344,000 تومان
344,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR
مصرف کننده
همکار
1,480,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000 تومان
1,480,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR
مصرف کننده
همکار
2,444,000 تومان
1,955,000 تومان
1,955,000 تومان
2,444,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,705,000 تومان
1,365,000 تومان
1,365,000 تومان
1,705,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,027,000 تومان
821,000 تومان
821,000 تومان
1,027,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,Built-in Mic
مصرف کننده
همکار
2,184,000 تومان
1,747,000 تومان
1,747,000 تومان
2,184,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR
مصرف کننده
همکار
1,027,000 تومان
821,000 تومان
821,000 تومان
1,027,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
مصرف کننده
همکار
1,480,000 تومان
1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
1,480,000 تومان

دوربین مداربسته HD-TVI
720P,3D-DNR,UTC
مصرف کننده
همکار
270,000 تومان
216,000 تومان
216,000 تومان
270,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,DWDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
897,000 تومان
718,000 تومان
718,000 تومان
897,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,DWDR,Low-light
مصرف کننده
همکار
1,380,000 تومان
1,000,000 تومان
1,000,000 تومان
1,380,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
1,491,000 تومان
1,192,000 تومان
1,192,000 تومان
1,491,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,2.8mm,Starlight
مصرف کننده
همکار
1,138,000 تومان
910,000 تومان
910,000 تومان
1,138,000 تومان
 1 2 3 4 5  
دوربین مداربسته Dome

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :