دوربین مداربسته | دوربین مداربسته Dome

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  
DS-2CD2120F-I
DS-2CD2120F-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,WIFI
4.0
مصرف کننده
همکار
975,000 تومان
780,000 تومان
780,000تومان
975,000تومان
DS-2DE2202-DE3-W
DS-2DE2202-DE3-W
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP, DWDR,BLC
5.0
مصرف کننده
همکار
2,200,000 تومان
2,000,000 تومان
2,000,000تومان
2,200,000تومان
IPC322SR3-DVSPF28-B
IPC322SR3-DVSPF28-B
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR,2.8mm
5.0
مصرف کننده
همکار
1,480,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000تومان
1,480,000تومان
DS-2CE56D0T-IR
DS-2CE56D0T-IR
دوربین مداربسته HD-TVI
2MP,لنز 2.8 میلیمتر,
5.0
مصرف کننده
همکار
461,000 تومان
461,000 تومان
461,000تومان
461,000تومان
DS-2CE56C5T-IT3
DS-2CE56C5T-IT3
دوربین مداربسته HD-TVI
1MP,IR40m
5.0
مصرف کننده
همکار
317,000 تومان
317,000 تومان
317,000تومان
317,000تومان
IPC322ER3-DVPF36
IPC322ER3-DVPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,WDR
5.0
مصرف کننده
همکار
2,200,000 تومان
2,200,000 تومان
2,200,000تومان
2,200,000تومان
DS-2CD2335-I
DS-2CD2335-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
1,700,000تومان
1,700,000تومان
IPC3634ER3-DPZ28
IPC3634ER3-DPZ28
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,Built-in Mic
4.0
مصرف کننده
همکار
3,100,000 تومان
3,100,000 تومان
3,100,000تومان
3,100,000تومان
DS-2CE56C5T-IT1
DS-2CE56C5T-IT1
دوربین مداربسته HD-TVI
720P,3D-DNR,UTC
5.0
مصرف کننده
همکار
296,000 تومان
296,000 تومان
296,000تومان
296,000تومان
IPC3612ER3-PF28-C
IPC3612ER3-PF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,DWDR,Low-light
5.0
مصرف کننده
همکار
1,290,000 تومان
1,100,000 تومان
1,100,000تومان
1,290,000تومان
IPC322LR3-VSPF28-C
IPC322LR3-VSPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,DWDR,Low-light
5.0
مصرف کننده
همکار
1,175,000 تومان
1,000,000 تومان
1,000,000تومان
1,175,000تومان
DS-2CD2742FWD-IS
DS-2CD2742FWD-IS
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
2,922,000 تومان
2,337,000 تومان
2,337,000تومان
2,922,000تومان
DS-2CE56D0T-IRMM
DS-2CE56D0T-IRMM
دوربین مداربسته HD-TVI
2MP,OSD,SMART IR
5.0
مصرف کننده
همکار
410,000 تومان
410,000 تومان
410,000تومان
410,000تومان
DS-2CD2722FWD-IS
DS-2CD2722FWD-IS
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0تومان
0تومان
DS-2CD2732F-IS
DS-2CD2732F-IS
دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
2,491,000 تومان
2,192,000 تومان
2,192,000تومان
2,491,000تومان
DS-2CD2322WD-I
DS-2CD2322WD-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0تومان
0تومان
DS-2CD2352-I
DS-2CD2352-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
5MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
1,949,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000تومان
1,949,000تومان
DS-2CD2720F-I
DS-2CD2720F-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
1,892,000 تومان
1,514,000 تومان
1,514,000تومان
1,892,000تومان
DS-2CD2120F-IS
DS-2CD2120F-IS
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,WIFI
5.0
مصرف کننده
همکار
1,060,000 تومان
848,000 تومان
848,000تومان
1,060,000تومان
DS-2CD2142FWD-IS
DS-2CD2142FWD-IS
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,
5.0
مصرف کننده
همکار
1,491,000 تومان
1,190,000 تومان
1,190,000تومان
1,491,000تومان
IPC312SR-VPF28-C
IPC312SR-VPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP
5.0
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0تومان
0تومان
DS-2CD2342FWD-I
DS-2CD2342FWD-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
1,605,000 تومان
1,285,000 تومان
1,285,000تومان
1,605,000تومان
DS-2CD2142FWD-I
DS-2CD2142FWD-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,
5.0
مصرف کننده
همکار
1,433,000 تومان
1,145,000 تومان
1,145,000تومان
1,433,000تومان
DS-2CD2152F-IS
DS-2CD2152F-IS
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,
5.0
مصرف کننده
همکار
1,862,000 تومان
1,490,000 تومان
1,490,000تومان
1,862,000تومان
 1 2 3 4 5  
دوربین مداربسته Dome

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :