دوربین مداربسته | دوربین مداربسته Dome

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  
DS-2CE56C5T-VFIT3
DS-2CE56C5T-VFIT3
دوربین مداربسته HD-TVI
1.3MP,SMART IR
5.0
مصرف کننده
همکار
730,000 تومان
730,000 تومان
730,000تومان
730,000تومان
IPC324ER3-DVPF36
IPC324ER3-DVPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
1,995,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000تومان
1,995,000تومان
DS-2CE55C2P
DS-2CE55C2P
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,1.3MP Sensor
3.5
200,000 تومان
مصرف کننده
همکار
200,000 تومان
200,000 تومان
180,000تومان
190,000تومان
DS-2CE56C5T-IT3
DS-2CE56C5T-IT3
دوربین مداربسته HD-TVI
1MP,IR40m
5.0
مصرف کننده
همکار
317,000 تومان
317,000 تومان
317,000تومان
317,000تومان
DS-2CD2335-I
DS-2CD2335-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
3MP,PoE,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
2,450,000 تومان
1,960,000 تومان
1,960,000تومان
2,450,000تومان
DS-2CE56D0T-IR
DS-2CE56D0T-IR
دوربین مداربسته HD-TVI
2MP,لنز 2.8 میلیمتر,
5.0
مصرف کننده
همکار
461,000 تومان
461,000 تومان
461,000تومان
461,000تومان
IPC324ER3-DVPF28
IPC324ER3-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
1,995,000 تومان
1,595,000 تومان
1,595,000تومان
1,995,000تومان
DS-2CE56D0T-IRMM
DS-2CE56D0T-IRMM
دوربین مداربسته HD-TVI
2MP,OSD,SMART IR
5.0
مصرف کننده
همکار
410,000 تومان
410,000 تومان
410,000تومان
410,000تومان
IPC324LR3-VSPF28
IPC324LR3-VSPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,DWDR,Low-light
5.0
مصرف کننده
همکار
1,600,000 تومان
1,395,000 تومان
1,395,000تومان
1,600,000تومان
IPC3234SR-DV
IPC3234SR-DV
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
3,950,000 تومان
3,160,000 تومان
3,160,000تومان
3,950,000تومان
IPC3612ER3-PF28-C
IPC3612ER3-PF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,DWDR,Low-light
4.0
مصرف کننده
همکار
1,650,000 تومان
1,300,000 تومان
1,300,000تومان
1,650,000تومان
DS-2CE56C5T-IT1
DS-2CE56C5T-IT1
دوربین مداربسته HD-TVI
720P,3D-DNR,UTC
5.0
مصرف کننده
همکار
296,000 تومان
296,000 تومان
296,000تومان
296,000تومان
IPC3614SR3-DPF36
IPC3614SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR
5.0
مصرف کننده
همکار
1,995,000 تومان
1,800,000 تومان
1,800,000تومان
1,995,000تومان
IPC3614SR3-DPF28
IPC3614SR3-DPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
1,995,000 تومان
1,800,000 تومان
1,800,000تومان
1,995,000تومان
IPC314SR-DVPF28
IPC314SR-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
4MP,WDR,H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
2,950,000 تومان
2,360,000 تومان
2,360,000تومان
2,950,000تومان
IPC312SR-VPF28-C
IPC312SR-VPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP
5.0
مصرف کننده
همکار
2,950,000 تومان
2,350,000 تومان
2,350,000تومان
2,950,000تومان
DS-2CD2120F-I
DS-2CD2120F-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,WIFI
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,200,000تومان
1,519,000تومان
DS-2CE56C2T-IR
DS-2CE56C2T-IR
دوربین مداربسته HD-TVI
1.3MP,SMART IR,DNR
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
136,000تومان
170,000تومان
DS-2CE55C2P-IRM
DS-2CE55C2P-IRM
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,IP66,PICADIS
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
113,280تومان
147,000تومان
DS-2DE2202-DE3-W
DS-2DE2202-DE3-W
دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP, DWDR,BLC
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,870,000تومان
1,870,000تومان
DS-2CE56D1T-IRMM
DS-2CE56D1T-IRMM
دوربین مداربسته HD-TVI
2MP,OSD,SMART IR
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
179,000تومان
199,000تومان
DS-2CC51A2P
DS-2CC51A2P
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,3-Axis,Compact
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
244,800تومان
318,000تومان
DS-2CE56C2P-IT3
DS-2CE56C2P-IT3
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,IP66,PICADIS
4.3
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
142,080تومان
185,000تومان
DS-2CE56C2T-VFIR3
DS-2CE56C2T-VFIR3
دوربین مداربسته HD-TVI
1.3MP,SMART IR
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
228,000تومان
285,000تومان
 1 2 3 4 5  
دوربین مداربسته Dome

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :