WD10PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
1ترابایت،7200دور در دقیقه
WD20PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
2ترابایت،7200دور در دقیقه
WD5000AUDX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
500 گیگ،5400دور در دقیقه
WD30PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
3ترابایت،7200دور در دقیقه
WD40PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
4ترابایت،7200دور در دقیقه