پشتیبانی 24 ساعته فروشگاه دوربین مداربسته
از تخفیف بیشتر
باخبر شوید !

پرفروش ترین ها


یونی ویو

IPC2122SR3-PF40-B

IPC2122SR3-PF40-B
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CE15C2P-IR

DS-2CE15C2P-IR
دوربین مداربسته آنالوگ
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱۸۴,۰۰۰ تومان
۱۸۴,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC2122SR3-PF40-C

IPC2122SR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۲۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CE16C2P-VFIR3

DS-2CE16C2P-VFIR3
دوربین مداربسته آنالوگ
۳۶۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC2124SR3-DPF36

IPC2124SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۸۳۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CE16C2T-VFIR3

DS-2CE16C2T-VFIR3
دوربین مداربسته HD-TVI
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
ناموجود
هایک ویژن

DS-7204HI-E1

DS-7204HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
۴۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۲۸,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC3612ER3-PF28

IPC3612ER3-PF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-7216HGHI-E2

DS-7216HGHI-E2
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC3612ER3-PF28-C

IPC3612ER3-PF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

NVR202-08EP

NVR202-08EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CC1193P-A

DS-2CC1193P-A
دوربین مداربسته آنالوگ
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-7204HGHI-E1

DS-7204HGHI-E1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
۵۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۵۸۰,۰۰۰ تومان
۴۶۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CE55C2P

DS-2CE55C2P
دوربین مداربسته آنالوگ
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CD2335-I

DS-2CD2335-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

NVR304-32E

NVR304-32E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC322LR3-VSPF28-C

IPC322LR3-VSPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CD2120F-I

DS-2CD2120F-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC2122LR3-PF40-C

IPC2122LR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CE56C3T-IT3

DS-2CE56C3T-IT3
دوربین مداربسته HD-TVI
۲۲۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷۶,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-7208HGHI-E2

DS-7208HGHI-E2
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC2124LR3-PF40

IPC2124LR3-PF40
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CD2Q10FD-IW

DS-2CD2Q10FD-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه
۶۸۲,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۶۸۲,۰۰۰ تومان
۵۴۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CE55C2P-IRP

DS-2CE55C2P-IRP
دوربین مداربسته آنالوگ
۱۲۸,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-2CE55C2P-IRM

DS-2CE55C2P-IRM
دوربین مداربسته آنالوگ
۱۴۷,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۲۸۰ تومان
تماس بگیرید

جدیدترین ها


یونی ویو

پکیج-یونی-ویو

پکیج-یونی-ویو
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۰۵,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۲۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
هایک ویژن

دوربین-مداربستهPA-56C2T

دوربین-مداربستهPA-56C2T
پکیج هایک ویژن
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

پکیج-دوربین-مداربسته-بی-سیم

پکیج-دوربین-مداربسته-بی-سیم
پکیج هایک ویژن
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

دوربین-مداربستهPA-56C5T-IT1

دوربین-مداربستهPA-56C5T-IT1
پکیج هایک ویژن
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

پکیج-دوربین-مداربسته-بالت

پکیج-دوربین-مداربسته-بالت
پکیج هایک ویژن
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

پکیج-دوربین-مداربسته-8-کانال-دام

پکیج-دوربین-مداربسته-8-کانال-دام
پکیج هایک ویژن
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

NVR302-09E-B

NVR302-09E-B
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

کابل-یونی-ویو-cat6

کابل-یونی-ویو-cat6
کابل
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

پکیج-دستگاه-ضبط-تصاویر

پکیج-دستگاه-ضبط-تصاویر
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
۰ تومان
تماس بگیرید
۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

پکیج-8-کانال-دوربین-دام

پکیج-8-کانال-دوربین-دام
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
۰ تومان
تماس بگیرید
۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

پکیج-8-کانال-دوربین-بولت

پکیج-8-کانال-دوربین-بولت
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
۰ تومان
تماس بگیرید
۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC542E-DLC

IPC542E-DLC
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
تماس بگیرید
۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC868ER-VF18-B

IPC868ER-VF18-B
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
تماس بگیرید
۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC744SR5-PF40-32G

IPC744SR5-PF40-32G
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۴۵۷,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۴۵۷,۰۰۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC3232ER3-DVZ28

IPC3232ER3-DVZ28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC2222ER5-DUPF40-C

IPC2222ER5-DUPF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC2125SR3-ADUPF40

IPC2125SR3-ADUPF40
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC3235ER3-DUVZ

IPC3235ER3-DUVZ
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC325ER3-DUVPF28

IPC325ER3-DUVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

پکیج-16-کانال-دوربین-مداربسته

پکیج-16-کانال-دوربین-مداربسته
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
۰ تومان
تماس بگیرید
۰ تومان
۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

کابل-یونی-ویو

کابل-یونی-ویو
کابل
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
یونی ویو

IPC312SR-VPF28-C

IPC312SR-VPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

DS-7208HQHI-K1

DS-7208HQHI-K1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

پکیج-8-کانال-دوربین-مداربسته

پکیج-8-کانال-دوربین-مداربسته
پکیج توربو هایک ویژن
۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۴۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
هایک ویژن

پکیج-6-کانال-دوربین-مداربسته

پکیج-6-کانال-دوربین-مداربسته
پکیج توربو هایک ویژن
۳,۸۱۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
۳,۸۱۵,۰۰۰ تومان
۳,۸۱۵,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
بررسی هاردهای لیبل بنفش

بررسی هاردهای لیبل بنفش

ویژگی های فنی

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط قوت

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط ضعف

کمپانی وسترن دیجیتال در سال 1970 میلادی تأسیس و در زمینه محصولات شبکه و درایوهای ذخیره‌سازی شروع به کار کرد. این کمپانی که در زمینه تولید هارد دیسک یکی از پیشگامان و خلاقان این صنعت است، هارد دیسک‌های داخلی خود را در رنگ‌بندی‌های گوناگون و برای مصارف مختلف و متنوع طراحی و تولید می‌کند. در نمایشگاه IFSCE 2014 لندن این کمپانی سری جدید هارد دیسک‌های خود را با رنگ بنفش و کاربرد نظارتی معرفی کرد. هارد دیسک‌های سری بنفش وسترن دیجیتال برای ذخیره‌سازی تصاویر دوربین و مطابق با استانداردهای نظارت تصویری طراحی و تولید شده‌اند.