کارت ضبط تصاویر

کارت ضبط تصاویر دیجیتال


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر NVR

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر DVR

دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI


مشاهده

پرفروش ترین دوربین مداربسته

NVR202-08EP
NVR202-08EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
2,800,000 تومان
2,240,000 تومان
2,240,000تومان
2,800,000تومان
DS-7204HI-E1
DS-7204HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
450,000 تومان
550,000 تومان
528,000تومان
450,000تومان
NVR304-32E
NVR304-32E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
6,500,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000تومان
6,500,000تومان
NVR202-16EP
NVR202-16EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
3,000,000 تومان
2,400,000 تومان
2,400,000تومان
3,000,000تومان

جدید ترین دوربین مداربسته

NVR302-08S
NVR302-08S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
2,100,000 تومان
1,590,000 تومان
1,590,000تومان
2,100,000تومان
NVR201-08E
NVR201-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
1,600,000 تومان
1,280,000 تومان
1,280,000تومان
1,600,000تومان
NVR201-04EP
NVR201-04EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
1,800,000 تومان
1,440,000 تومان
1,440,000تومان
1,800,000تومان
DS-7204HI-E1
DS-7204HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
450,000 تومان
550,000 تومان
528,000تومان
450,000تومان