دستگاه ضبط تصاویر NVR

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر DVR

دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI


مشاهده

کارت ضبط تصاویر

کارت ضبط تصاویر دیجیتال


مشاهده

پرفروش ترین دوربین مداربسته

DS-7204HI-E1
DS-7204HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
450,000 تومان
550,000 تومان
528,000تومان
450,000تومان
NVR202-08EP
NVR202-08EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
3,920,000 تومان
3,140,000 تومان
3,140,000تومان
3,920,000تومان
NVR304-32E
NVR304-32E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
7,950,000 تومان
7,300,000 تومان
7,300,000تومان
7,950,000تومان
NVR202-16EP
NVR202-16EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
4,500,000 تومان
3,600,000 تومان
3,600,000تومان
4,500,000تومان

جدید ترین دوربین مداربسته

NVR302-09E-B
NVR302-09E-B
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
4,800,000 تومان
4,500,000 تومان
4,500,000تومان
4,800,000تومان
NVR302-16E-B
NVR302-16E-B
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
3,950,000 تومان
3,200,000 تومان
3,200,000تومان
3,950,000تومان
NVR302-08S
NVR302-08S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
3,895,000 تومان
3,500,000 تومان
3,500,000تومان
3,895,000تومان
NVR301-04-P4
NVR301-04-P4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
NVR301-04-P4
5.0
مصرف کننده
همکار
2,550,000 تومان
200,000 تومان
200,000تومان
2,550,000تومان