دستگاه ضبط تصاویر NVR

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر DVR

دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI


مشاهده

کارت ضبط تصاویر

کارت ضبط تصاویر دیجیتال


مشاهده

پرفروش ترین دوربین مداربسته

NVR302-16S-P16
NVR302-16S-P16
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
6,325,000 تومان
5,050,000 تومان
5,050,000تومان
6,325,000تومان

جدید ترین دوربین مداربسته

NVR302-16S-P16
NVR302-16S-P16
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
6,325,000 تومان
5,050,000 تومان
5,050,000تومان
6,325,000تومان