دوربین مداربسته | دوربین مداربسته آنالوگ
فقط نمایش کالاهای موجود


















































مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2  
DS-2CE15C2P-IR
DS-2CE15C2P-IR
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,IP66,PICADIS
3.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
184,000تومان
184,000تومان
DS-2CE16C2P-VFIR3
DS-2CE16C2P-VFIR3
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,IP66,PICADIS
4.6
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
360,000تومان
360,000تومان
DS-2CE55C2P-IRM
DS-2CE55C2P-IRM
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,IP66,PICADIS
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
113,280تومان
147,000تومان
DS-2CE16C2P-IT1
DS-2CE16C2P-IT1
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,IP66,PICADIS
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
205,000تومان
205,000تومان
DS-2CE16C2P-IT3
DS-2CE16C2P-IT3
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,IP66,PICADIS
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
330,000تومان
330,000تومان
DS-2CC1193P-A
DS-2CC1193P-A
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,OSD,CCD SONY
2.8
300,000 تومان
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
180,000تومان
285,000تومان
DS-2CC51A2P-DG1
DS-2CC51A2P-DG1
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,Compact Design,CCD SONY
4.3
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
233,280تومان
303,000تومان
DS-2CC51A7P-DG1
DS-2CC51A7P-DG1
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,WDR,BLC
4.3
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
312,960تومان
407,000تومان
DS-2CE16C2P-IT5
DS-2CE16C2P-IT5
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,PICADIS,IR80m
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
370,000تومان
370,000تومان
DS-2CC51A2P
DS-2CC51A2P
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,3-Axis,Compact
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
244,800تومان
318,000تومان
DS-2CE56C2P-IT3
DS-2CE56C2P-IT3
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,IP66,PICADIS
4.3
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
142,080تومان
185,000تومان
DS-2AE4562-A3
DS-2AE4562-A3
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,12X ZOOM
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
691,200تومان
900,000تومان
DS-2CC12A1P-VFIR3
DS-2CC12A1P-VFIR3
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,Smart IR,DWDR
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
462,000تومان
577,000تومان
DS-2AE7023I-A
DS-2AE7023I-A
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,23X Zoom,IR120m
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,448,000تومان
2,550,000تومان
DS-2CC11A5P-A
DS-2CC11A5P-A
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,OSD MENU,CCD SONY
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
369,600تومان
481,000تومان
DS-2CC1192P
DS-2CC1192P
دوربین مداربسته آنالوگ
650TVL,CCD SONY EXVIEW
5.0
0 تومان
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-2AE5164-A
DS-2AE5164-A
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,23X ZOOM
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
844,800تومان
1,100,000تومان
DS-2CC52A1P-VP
DS-2CC52A1P-VP
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,3-Axis,IP66
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
409,920تومان
533,000تومان
DS-2AE5037-A
DS-2AE5037-A
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,37X Zoom
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,075,200تومان
1,400,000تومان
DS-2AE7037I-A
DS-2AE7037I-A
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,37X ZOOM
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,459,200تومان
1,900,000تومان
DS-2CC12A2P-IT5
DS-2CC12A2P-IT5
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,Smart IR,IR80m
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
272,000تومان
340,000تومان
DS-2CE55C2P
DS-2CE55C2P
دوربین مداربسته آنالوگ
720TVL,1.3MP Sensor
3.5
200,000 تومان
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
180,000تومان
190,000تومان
DS-2CC1112P
DS-2CC1112P
دوربین مداربسته آنالوگ
480TVL,DWDR,SONY SUPER HAD
5.0
0 تومان
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-2AE4162-A
DS-2AE4162-A
دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,12X ZOOM
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
614,400تومان
800,000تومان
 1 2  
دوربین مداربسته آنالوگ

بر اساس نوع :








بر اساس سازنده :




دیگر ویژگی ها :