تکنولوژی

تکنولوژی

پردازش تصویر VCA
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
۴.۳
تشخیص چهره
۱۴ فروردین ۱۳۹۷
۵.۰
rs-485 چیست
۰۲ بهمن ۱۳۹۶
۳.۰
نانو استیشن Nanostation
۲۱ آبان ۱۳۹۶
۵.۰
IR Cut چیست؟
۰۵ بهمن ۱۳۹۵
۵.۰
Exview CCD چیست؟
۲۲ دی ۱۳۹۵
۵.۰