تازه ترین خبرهای دوربین مداربسته


تعقیب هوشمند در دوربین مداربسته

سه شنبه1396.09.21-تعداد بازدید : 374

فواید استفاده از تعقیب هوشمند

تعقیب هوشمند اهداف تکنولوژی ای مبتنی بر پردازش تصویر است که در دوربین اسپید دام به کاربرکمک می کند از طریق دوربین اهداف مورد نظر خود را دنبال کند

نحوه کار تعقیب هوشمند

با استفاده از این قابلیت دوربین قادر است یک هدف را  مشخص کرده و آن را در طول بازه دید خود که معمولا بسیار وسیع است دنبال کند. این قابلیت برای ورودی های مهم که اکثرا نظامی هست به شما این اجازرو میده بدون دغدغه بتوانید جابجایی افراد را در محیز های حساس مشاهده کنید
 

روش شناسایی

در حال حاضر از روش های زیر برای شناسایی هدف استفاده می شود:

دستی:  با مشخص کردن یک هدف برای دوربین – دوربین در بازه دید خود هدف را دنبال می کند .

فعال شدن با عبور از خط: با استفاده از خط فرضی که برای دوربین ترسیم کردید با عبور هر فرد از خط فرضی دوربین در بازه دید خود هدف را دنبال می کند.

فعال شدن با ورود یا خروج از یک ناحیه: یا استفاده از یک ناحیه ترسیم شده برای دوربین با ورود یا خارج شدن چیری به این ناحیه دوربین هدف را دنیال می کند..

با توجه به ساختار تعقیب هوشمند استفاده از این قابلیت تنها برای دوربین های مداربسته گردان قابل انجام است