تعقیب هوشمند در دوربین مداربسته

۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۲۰۲۶ بازدید
۵.۰ از ۱

فواید استفاده از تعقیب هوشمند

تعقیب هوشمند اهداف تکنولوژی ای مبتنی بر پردازش تصویر است که در دوربین اسپید دام به کاربرکمک می کند از طریق دوربین اهداف مورد نظر خود را دنبال کند

نحوه کار تعقیب هوشمند

با استفاده از این قابلیت دوربین قادر است یک هدف را  مشخص کرده و آن را در طول بازه دید خود که معمولا بسیار وسیع است دنبال کند. این قابلیت برای ورودی های مهم که اکثرا نظامی هست به شما این اجازرو میده بدون دغدغه بتوانید جابجایی افراد را در محیز های حساس مشاهده کنید
 

روش شناسایی

در حال حاضر از روش های زیر برای شناسایی هدف استفاده می شود:

دستی:  با مشخص کردن یک هدف برای دوربین – دوربین در بازه دید خود هدف را دنبال می کند .

فعال شدن با عبور از خط: با استفاده از خط فرضی که برای دوربین ترسیم کردید با عبور هر فرد از خط فرضی دوربین در بازه دید خود هدف را دنبال می کند.

فعال شدن با ورود یا خروج از یک ناحیه: یا استفاده از یک ناحیه ترسیم شده برای دوربین با ورود یا خارج شدن چیری به این ناحیه دوربین هدف را دنیال می کند..

با توجه به ساختار تعقیب هوشمند استفاده از این قابلیت تنها برای دوربین های مداربسته گردان قابل انجام است