مدل دستگاه ضبط

DS-7208HVI-SV-A

دستگاه ضبط تصاویر DVR | دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

برند هایک ویژن
دو ساله هایک سرویس

قیمت ۰ تومان

تماس بگیرید