فقط نمایش کالاهای موجود

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

کابل
500متری،رابط مس و برق0.7میلیمتر
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,800 تومان
3,800 تومان

کابل
305متری،رابط مس و آلیاژ مس
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,200 تومان
3,200 تومان

کابل
طول305متر
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
9,000 تومان
9,000 تومان

کابل
مغز مس ، شیلد متراکم مس
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,200 تومان
1,500 تومان

کابل
طول100متر
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,100,000 تومان
2,100,000 تومان

کابل
طول100متر، UTP
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,000 تومان
5,000 تومان

کابل
طول100متر
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0 تومان
0 تومان

کابل
305متری،رابط مس و آلیاژ آلومینیوم
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
800 تومان
1,000 تومان

کابل
طول500متر
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,200 تومان
1,500 تومان

کابل
500متری،رابط و آلیاژ مس
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,200 تومان
1,500 تومان
کابل

بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :