فقط نمایش کالاهای موجود

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
RG59-COMBIN500
RG59-COMBIN500
کابل
500متری،رابط مس و برق0.7میلیمتر
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,800تومان
3,800تومان
RG59-COMBIN305
RG59-COMBIN305
کابل
305متری،رابط مس و آلیاژ مس
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,200تومان
3,200تومان
RG59-SC1
RG59-SC1
کابل
مغز مس ، شیلد متراکم مس
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,200تومان
1,500تومان
Cat6-N6100
Cat6-N6100
کابل
طول305متر
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
9,000تومان
9,000تومان
Cat6-327
Cat6-327
کابل
طول100متر
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,100,000تومان
2,100,000تومان
CAT6-UTP2
CAT6-UTP2
کابل
طول100متر، UTP
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
6,000تومان
6,000تومان
Cat6-TD2055B
Cat6-TD2055B
کابل
طول100متر
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
کابل-یونی-ویو-cat6
کابل-یونی-ویو-cat6
کابل
کابل cat6
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,100,000تومان
2,100,000تومان
RG59-CAL305
RG59-CAL305
کابل
305متری،رابط مس و آلیاژ آلومینیوم
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
800تومان
1,000تومان
RG59-CC500
RG59-CC500
کابل
طول500متر
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,200تومان
1,500تومان
کابل-یونی-ویو
کابل-یونی-ویو
کابل
کابل cat5e
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,500,000تومان
1,800,000تومان
RG59-CC500
RG59-CC500
کابل
500متری،رابط و آلیاژ مس
0.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,200تومان
1,500تومان
کابل

بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :