فقط نمایش کالاهای موجود

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

کابل
500متری،رابط مس و برق0.7میلیمتر
مصرف کننده
همکار
2,400 تومان
2,000 تومان
2,000 تومان
2,400 تومان

کابل
طول305متر
مصرف کننده
همکار
4,500 تومان
3,600 تومان
3,600 تومان
4,500 تومان

کابل
305متری،رابط مس و آلیاژ مس
مصرف کننده
همکار
2,200 تومان
1,700 تومان
1,700 تومان
2,200 تومان

کابل
طول100متر
مصرف کننده
همکار
1,220,000 تومان
1,220,000 تومان
1,220,000 تومان
1,220,000 تومان

کابل
طول100متر، UTP
مصرف کننده
همکار
3,200 تومان
2,100 تومان
2,100 تومان
3,200 تومان

کابل
مغز مس ، شیلد متراکم مس
مصرف کننده
همکار
1,500 تومان
1,200 تومان
1,200 تومان
1,500 تومان

کابل
305متری،رابط مس و آلیاژ آلومینیوم
مصرف کننده
همکار
1,000 تومان
800 تومان
800 تومان
1,000 تومان

کابل
طول500متر
مصرف کننده
همکار
1,500 تومان
1,200 تومان
1,200 تومان
1,500 تومان

کابل
500متری،رابط و آلیاژ مس
مصرف کننده
همکار
1,500 تومان
1,200 تومان
1,200 تومان
1,500 تومان

کابل
طول100متر
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
کابل

بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :