لوازم جانبی دوربین مداربسته | پایه دوربین مداربسته
فقط نمایش کالاهای موجودفقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
DS-1213ZJ
DS-1213ZJ
پایه دوربین مداربسته
دیواری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
44,000تومان
44,000تومان
DS-1212ZJ
DS-1212ZJ
پایه دوربین مداربسته
دیواری
3.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
36,000تومان
36,000تومان
DS-1661ZJ
DS-1661ZJ
پایه دوربین مداربسته
آویز
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
89,000تومان
89,000تومان
DS-1660ZJ
DS-1660ZJ
پایه دوربین مداربسته
دیواری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
850,000تومان
850,000تومان
DS-1634ZJ
DS-1634ZJ
پایه دوربین مداربسته
دیواری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
400,000تومان
400,000تومان
DS-1663ZJ
DS-1663ZJ
پایه دوربین مداربسته
آویز
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
36,000تومان
36,000تومان
DS-1602ZJ
DS-1602ZJ
پایه دوربین مداربسته
دیواری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
210,000تومان
210,000تومان
DS-1601ZJ-corner
DS-1601ZJ-corner
پایه دوربین مداربسته
دیواری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
115,000تومان
115,000تومان
DS-1618ZJ
DS-1618ZJ
پایه دوربین مداربسته
دیواری، پایه کوتاه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
58,000تومان
58,000تومان
TR-CE45-IN
TR-CE45-IN
پایه دوربین مداربسته
آویز سقفی
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
95,000تومان
95,000تومان
TR-WE45-A-IN
TR-WE45-A-IN
پایه دوربین مداربسته
پایه دیواری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
360,000تومان
360,000تومان
DS-1661ZJ
DS-1661ZJ
پایه دوربین مداربسته
سقفی
0.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
98,000تومان
98,000تومان
پایه دوربین مداربسته

بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :