فقط نمایش کالاهای موجود

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

منبع تغذیه
12 ولت ، 15 آمپر
مصرف کننده
همکار
110,000 تومان
110,000 تومان
110,000 تومان
110,000 تومان

منبع تغذیه
12 ولت ، 2.08 آمپر
مصرف کننده
همکار
60,000 تومان
60,000 تومان
60,000 تومان
60,000 تومان

منبع تغذیه
12 ولت ، 2.1 آمپر
مصرف کننده
همکار
145,000 تومان
145,000 تومان
145,000 تومان
145,000 تومان

منبع تغذیه
آداپتور2آمپر،12ولت
مصرف کننده
همکار
28,000 تومان
28,000 تومان
28,000 تومان
28,000 تومان

منبع تغذیه
12 ولت ، 1.3 آمپر
مصرف کننده
همکار
110,000 تومان
110,000 تومان
110,000 تومان
110,000 تومان

منبع تغذیه
12 ولت ، 2.08 آمپر
مصرف کننده
همکار
55,000 تومان
55,000 تومان
55,000 تومان
55,000 تومان

منبع تغذیه
آداپتور1آمپر،12ولت
مصرف کننده
همکار
22,000 تومان
22,000 تومان
22,000 تومان
22,000 تومان
منبع تغذیه

بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :