دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر NVR
فقط نمایش کالاهای موجود
فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  
NVR302-16S-P16
NVR302-16S-P16
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
6,325,000 تومان
5,050,000 تومان
5,050,000تومان
6,325,000تومان
DS-7732NI-E4
DS-7732NI-E4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
16 ترابایت ظرفیت نگهداری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,200,000تومان
6,400,000تومان
DS-7604NI-E1
DS-7604NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان4کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
858,000تومان
1,073,000تومان
DS-7616NI-SP
DS-7616NI-SP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,576,000تومان
1,970,000تومان
DS-7616NI-E1
DS-7616NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
564,000تومان
705,000تومان
DS-7608NI-E2
DS-7608NI-E2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,800,000تومان
1,800,000تومان
NVR202-16E
NVR202-16E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,400,000تومان
3,000,000تومان
NVR202-08E
NVR202-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,680,000تومان
2,100,000تومان
NVR304-32E
NVR304-32E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
7,300,000تومان
9,150,000تومان
DS-7616NI-E2
DS-7616NI-E2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,322,000تومان
1,653,000تومان
DS-9632NI-RT
DS-9632NI-RT
دستگاه ضبط تصاویر NVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,200,000تومان
6,500,000تومان
DS-7108NI-E1
DS-7108NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر، بازبینی 8 کانال همزمان
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,040,000تومان
2,040,000تومان
DS-9632NI-ST
DS-9632NI-ST
دستگاه ضبط تصاویر NVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7716NI-E4
DS-7716NI-E4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
16 ترابایت ظرفیت نگهداری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,850,000تومان
4,627,000تومان
DS-7604NI-E1-4P
DS-7604NI-E1-4P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
4کانالPOE,بازبینی همزمان4کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,273,000تومان
1,591,000تومان
DS-9664NI-ST
DS-9664NI-ST
دستگاه ضبط تصاویر NVR
64 کانال تصویر، 32 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR202-08EP
NVR202-08EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,140,000تومان
3,920,000تومان
NVR301-08E
NVR301-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,920,000تومان
2,400,000تومان
NVR202-16EP
NVR202-16EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,600,000تومان
4,500,000تومان
DS-9664NI-RT
DS-9664NI-RT
دستگاه ضبط تصاویر NVR
64 کانال تصویر، 32 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR301-04E
NVR301-04E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,276,000تومان
1,595,000تومان
DS-7616NI-ST
DS-7616NI-ST
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7608NI-E2-8P
DS-7608NI-E2-8P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
16ترابایت ظرفیت نگهداری،8کانال POE
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,006,000تومان
3,508,000تومان
NVR304-32EP
NVR304-32EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
10,000,000تومان
12,000,000تومان
 1 2 3 4 5  
دستگاه ضبط تصاویر NVR

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :