دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر NVR
فقط نمایش کالاهای موجود
فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان4کانال
مصرف کننده
همکار
576,000 تومان
460,000 تومان
460,000 تومان
576,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال
مصرف کننده
همکار
1,970,000 تومان
1,576,000 تومان
1,576,000 تومان
1,970,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
805,000 تومان
644,000 تومان
644,000 تومان
805,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
705,000 تومان
564,000 تومان
564,000 تومان
705,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
16 ترابایت ظرفیت نگهداری
مصرف کننده
همکار
1,815,000 تومان
1,452,000 تومان
1,452,000 تومان
1,815,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
625,000 تومان
500,000 تومان
500,000 تومان
625,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
795,000 تومان
636,000 تومان
636,000 تومان
795,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
3,500,000 تومان
2,800,000 تومان
2,800,000 تومان
3,500,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
6,500,000 تومان
5,200,000 تومان
5,200,000 تومان
6,500,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر، بازبینی 8 کانال همزمان
مصرف کننده
همکار
770,000 تومان
616,000 تومان
616,000 تومان
770,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
887,000 تومان
710,000 تومان
710,000 تومان
887,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
64 کانال تصویر، 32 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
695,000 تومان
556,000 تومان
556,000 تومان
695,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
64 کانال تصویر، 32 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,880,000 تومان
2,304,000 تومان
2,304,000 تومان
2,880,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
560,000 تومان
448,000 تومان
448,000 تومان
560,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,900,000 تومان
2,320,000 تومان
2,320,000 تومان
2,900,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
مصرف کننده
همکار
1,120,000 تومان
896,000 تومان
896,000 تومان
1,120,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
مصرف کننده
همکار
1,300,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
1,300,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,990,000 تومان
1,592,000 تومان
1,592,000 تومان
1,990,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
4کانالPOE,بازبینی همزمان4کانال
مصرف کننده
همکار
854,000 تومان
683,000 تومان
683,000 تومان
854,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
7,500,000 تومان
6,000,000 تومان
6,000,000 تومان
7,500,000 تومان
 1 2 3 4 5  
دستگاه ضبط تصاویر NVR

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :