دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
فقط نمایش کالاهای موجود


فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال تصویر، 4کانال صدا
مصرف کننده
همکار
300,000 تومان
240,000 تومان
240,000 تومان
300,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
740,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
740,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
1,100,000 تومان
880,000 تومان
880,000 تومان
1,100,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال تصویر، 16ترابایت ذخیره سازی
مصرف کننده
همکار
2,530,000 تومان
2,024,000 تومان
2,024,000 تومان
2,530,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
495,000 تومان
396,000 تومان
396,000 تومان
495,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
687,000 تومان
550,000 تومان
550,000 تومان
687,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
1,870,000 تومان
1,496,000 تومان
1,496,000 تومان
1,870,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 8هارد، 16کانال صدا
مصرف کننده
همکار
3,850,000 تومان
3,080,000 تومان
3,080,000 تومان
3,850,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 32ترابایت ذخیره سازی
مصرف کننده
همکار
4,510,000 تومان
3,608,000 تومان
3,608,000 تومان
4,510,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 4هارد، 4کانال صدا
مصرف کننده
همکار
1,430,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
1,430,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
مصرف کننده
همکار
3,850,000 تومان
3,080,000 تومان
3,080,000 تومان
3,850,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
1,110,000 تومان
888,000 تومان
888,000 تومان
1,110,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
مصرف کننده
همکار
3,190,000 تومان
2,552,000 تومان
2,552,000 تومان
3,190,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
1,760,000 تومان
1,408,000 تومان
1,408,000 تومان
1,760,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4هارد، 4کانال صدا
مصرف کننده
همکار
1,320,000 تومان
1,056,000 تومان
1,056,000 تومان
1,320,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال،بازبینی همزمان 4 کانال،1هارد
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
2,005,000 تومان
1,605,000 تومان
1,605,000 تومان
2,005,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
968,000 تومان
775,000 تومان
775,000 تومان
968,000 تومان
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :