دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3  

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
888,000 تومان
750,000 تومان
750,000 تومان
888,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
1,500,000 تومان
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان
1,500,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
975,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
975,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,105,000 تومان
884,000 تومان
884,000 تومان
1,105,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر، بازبینی 8 کانال همزمان
مصرف کننده
همکار
770,000 تومان
616,000 تومان
616,000 تومان
770,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 4هارد، 4کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
مصرف کننده
همکار
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
680,000 تومان
550,000 تومان
528,000 تومان
680,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
16ترابایت ظرفیت نگهداری،8کانال POE
مصرف کننده
همکار
2,508,000 تومان
2,006,000 تومان
2,006,000 تومان
2,508,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,765,000 تومان
1,410,000 تومان
1,410,000 تومان
1,765,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
1,045,000 تومان
836,000 تومان
836,000 تومان
1,045,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر، بازبینی 8 کانال همزمان
مصرف کننده
همکار
770,000 تومان
616,000 تومان
616,000 تومان
770,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
880,000 تومان
704,000 تومان
704,000 تومان
880,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,015,000 تومان
1,612,000 تومان
1,612,000 تومان
2,015,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,300,000 تومان
1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
2,300,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
1,467,000 تومان
1,467,000 تومان
1,467,000 تومان
1,467,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
968,000 تومان
775,000 تومان
775,000 تومان
968,000 تومان
 1 2 3  
دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :