WD10PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
1ترابایت،5400دور در دقیقه
WD20PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
2ترابایت،5400دور در دقیقه
WD30PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
3ترابایت،5400دور در دقیقه
WD40PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
4ترابایت،5400دور در دقیقه
WD60PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
6ترابایت،5400دور در دقیقه
WD80PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
8ترابایت،5400دور در دقیقه