فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4  
DS-7204HI-E1
DS-7204HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
528,000تومان
450,000تومان
DS-7204HGHI-E1
DS-7204HGHI-E1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال تصویر، 4کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
465,000تومان
580,000تومان
DS-7216HGHI-E2
DS-7216HGHI-E2
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,200,000تومان
3,200,000تومان
DS-7208HI-E1
DS-7208HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
624,000تومان
650,000تومان
DS-7208HGHI-E2
DS-7208HGHI-E2
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,450,000تومان
1,450,000تومان
DS-7216HI-E1
DS-7216HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,152,000تومان
1,200,000تومان
DS-7732NI-E4
DS-7732NI-E4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
16 ترابایت ظرفیت نگهداری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,200,000تومان
6,400,000تومان
DS-7204HWI-SH
DS-7204HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7204HVI-SV
DS-7204HVI-SV
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
3.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7208HGHI-SH
DS-7208HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7604NI-E1
DS-7604NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان4کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
858,000تومان
1,073,000تومان
DS-7616NI-SP
DS-7616NI-SP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,576,000تومان
1,970,000تومان
DS-7616NI-E1
DS-7616NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
564,000تومان
705,000تومان
DS-7324HWI-SH
DS-7324HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,920,000تومان
2,500,000تومان
DS-7608NI-E2
DS-7608NI-E2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,800,000تومان
1,800,000تومان
DS-7204HQHI-SH
DS-7204HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7224HVI-SH
DS-7224HVI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,824,000تومان
1,900,000تومان
DS-7316HQHI-SH
DS-7316HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال تصویر، 16ترابایت ذخیره سازی
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-8116HGHI-SH
DS-8116HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 8هارد، 16کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,750,000تومان
5,750,000تومان
DS-7216HVI-SV-A8HDMI
DS-7216HVI-SV-A8HDMI
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,152,000تومان
1,500,000تومان
DS-7208HGHI-E1
DS-7208HGHI-E1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7616NI-E2
DS-7616NI-E2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,322,000تومان
1,653,000تومان
DS-7232HVI-SH
DS-7232HVI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,072,000تومان
3,200,000تومان
DS-9632NI-RT
DS-9632NI-RT
دستگاه ضبط تصاویر NVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,200,000تومان
6,500,000تومان
 1 2 3 4  
هایک ویژن

بر اساس گروه :


بر اساس نوع :