فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  
DH-HCVR4104HS-S3
DH-HCVR4104HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
615,000تومان
615,000تومان
DH-HCVR5108HS-S3
DH-HCVR5108HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
539,000تومان
770,000تومان
DH-HCVR5832S-S2
DH-HCVR5832S-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
4,578,000تومان
6,540,000تومان
DH-HCVR5216A-S3
DH-HCVR5216A-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,169,000تومان
1,670,000تومان
DH-HCVR4116HS-S3
DH-HCVR4116HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
594,000تومان
848,000تومان
DH-HCVR5824S
DH-HCVR5824S
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7816S-URH
DH-HCVR7816S-URH
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
ESS1504C
ESS1504C
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
4HDDs eSATA Storage
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR7032-R
DH-NVR7032-R
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7408L
DH-HCVR7408L
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR5432-8P
DH-NVR5432-8P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR5232
DH-NVR5232
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR7264-8P
DH-NVR7264-8P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5104HS-S3
DH-HCVR5104HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
315,000تومان
450,000تومان
DH-HCVR4224AN-S2
DH-HCVR4224AN-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR724-256
DH-NVR724-256
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5424L
DH-HCVR5424L
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7816S
DH-HCVR7816S
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR7832
DH-NVR7832
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR104
DH-NVR104
دستگاه ضبط تصاویر NVR
4CH Smart Box NVR
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4104C-S3
DH-HCVR4104C-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4108HS-S3
DH-HCVR4108HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
349,000تومان
498,000تومان
DH-HCVR4232L-S2
DH-HCVR4232L-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5432L-S2
DH-HCVR5432L-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
 1 2 3 4 5  
داهوا

بر اساس گروه :


بر اساس نوع :