دوربین مداربسته | دوربین مداربسته Speed Dome

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2  

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,30x ZOOM,IR100M
مصرف کننده
همکار
13,000,000 تومان
13,000,000 تومان
13,000,000 تومان
13,000,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,20X,ONVIF
مصرف کننده
همکار
9,500,000 تومان
9,000,000 تومان
9,000,000 تومان
9,500,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,30X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
6,080,000 تومان
7,600,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,PoE,DWDR
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,784,000 تومان
3,480,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,30X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,800,000 تومان
5,463,000 تومان

دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,12X ZOOM
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
691,200 تومان
900,000 تومان

دوربین مداربسته HD-TVI
2MP,120m IR,30X
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,000,000 تومان
5,900,000 تومان

دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,23X Zoom,IR120m
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,152,000 تومان
1,500,000 تومان

دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,23X ZOOM
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
844,800 تومان
1,100,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,20X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,880,000 تومان
4,140,000 تومان

دوربین مداربسته HD-TVI
1.3MP,23X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,112,000 تومان
2,640,000 تومان

دوربین مداربسته HD-TVI
2MP,30X Zoom,IR120m
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,464,000 تومان
3,080,000 تومان

دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,37X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,075,200 تومان
1,400,000 تومان

دوربین مداربسته HD-TVI
1MP,23X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,584,000 تومان
1,980,000 تومان

دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,37X ZOOM
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,459,200 تومان
1,900,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
1.3MP,20X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,080,000 تومان
5,100,000 تومان

دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,12X ZOOM
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
614,400 تومان
800,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,20X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
DWDR,IK10,16X ZOOM
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
4K,Ultra-HD
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,22X,IR100m
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP, DWDR,3D-DNR
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,791,000 تومان
2,238,000 تومان

دوربین مداربسته تحت شبکه
2MP,30X Zoom
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,520,000 تومان
5,000,000 تومان

دوربین مداربسته آنالوگ
700TVL,12X ZOOM
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
691,200 تومان
900,000 تومان
 1 2  
دوربین مداربسته Speed Dome

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :