دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3  
DS-7208HI-E1
DS-7208HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
624,000تومان
650,000تومان
DS-7208HGHI-E2
DS-7208HGHI-E2
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,450,000تومان
1,450,000تومان
DS-7208HGHI-SH
DS-7208HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7608NI-E2
DS-7608NI-E2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,800,000تومان
1,800,000تومان
NVR202-08E
NVR202-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,680,000تومان
2,100,000تومان
DS-7208HGHI-E1
DS-7208HGHI-E1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7208HWI-SL
DS-7208HWI-SL
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7108NI-E1
DS-7108NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر، بازبینی 8 کانال همزمان
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,040,000تومان
2,040,000تومان
DS-7308HGHI-SH
DS-7308HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 4هارد، 4کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,350,000تومان
2,350,000تومان
DS-8108HQHI-SH
DS-8108HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7308HQHI-SH
DS-7308HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR202-08EP
NVR202-08EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,140,000تومان
3,920,000تومان
DS-8108HGHI-SH
DS-8108HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7208HQHI-SH
DS-7208HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
775,000تومان
968,000تومان
NVR301-08E
NVR301-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,920,000تومان
2,400,000تومان
DS-7608NI-E2-8P
DS-7608NI-E2-8P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
16ترابایت ظرفیت نگهداری،8کانال POE
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,006,000تومان
3,508,000تومان
DS-7108HWI-SL
DS-7108HWI-SL
دستگاه ضبط تصاویر DVR
8-ch video&1-ch audio input
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5108HS-S3
DH-HCVR5108HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
539,000تومان
770,000تومان
DS-7608NI-E1
DS-7608NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
تک صدا،بازبینی همزمان 8 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7208HVI-SV-A
DS-7208HVI-SV-A
دستگاه ضبط تصاویر DVR
8 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7408L
DH-HCVR7408L
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7208HWI-SH
DS-7208HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4108HS-S3
DH-HCVR4108HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
349,000تومان
498,000تومان
DS-7108HWI-SH
DS-7108HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
8 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
 1 2 3  
دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :