دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3  

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
740,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
740,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
870,000 تومان
783,000 تومان
783,000 تومان
870,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
687,000 تومان
550,000 تومان
550,000 تومان
687,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
975,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
975,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,105,000 تومان
884,000 تومان
884,000 تومان
1,105,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر، بازبینی 8 کانال همزمان
مصرف کننده
همکار
770,000 تومان
616,000 تومان
616,000 تومان
770,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 4هارد، 4کانال صدا
مصرف کننده
همکار
1,430,000 تومان
1,144,000 تومان
1,144,000 تومان
1,430,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
350,000 تومان
280,000 تومان
268,800 تومان
350,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
مصرف کننده
همکار
3,850,000 تومان
3,080,000 تومان
3,080,000 تومان
3,850,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
مصرف کننده
همکار
3,190,000 تومان
2,552,000 تومان
2,552,000 تومان
3,190,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
1,760,000 تومان
1,408,000 تومان
1,408,000 تومان
1,760,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
مصرف کننده
همکار
1,755,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
1,755,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
300,000 تومان
240,000 تومان
230,400 تومان
300,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
16ترابایت ظرفیت نگهداری،8کانال POE
مصرف کننده
همکار
1,400,000 تومان
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان
1,400,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
مصرف کننده
همکار
770,000 تومان
539,000 تومان
539,000 تومان
770,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
مصرف کننده
همکار
498,000 تومان
349,000 تومان
349,000 تومان
498,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
450,000 تومان
360,000 تومان
345,600 تومان
450,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,765,000 تومان
1,410,000 تومان
1,410,000 تومان
1,765,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
مصرف کننده
همکار
1,635,000 تومان
1,145,000 تومان
1,145,000 تومان
1,635,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
1,045,000 تومان
836,000 تومان
836,000 تومان
1,045,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر، بازبینی 8 کانال همزمان
مصرف کننده
همکار
770,000 تومان
616,000 تومان
616,000 تومان
770,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
880,000 تومان
704,000 تومان
704,000 تومان
880,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,015,000 تومان
1,612,000 تومان
1,612,000 تومان
2,015,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,261,000 تومان
1,009,000 تومان
1,009,000 تومان
1,261,000 تومان
 1 2 3  
دستگاه ضبط تصاویر 8 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :