دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
DH-NVR7264-8P
DH-NVR7264-8P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR7864-RH
DH-NVR7864-RH
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR616-64-4K
DH-NVR616-64-4K
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR7064-R
DH-NVR7064-R
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR5464-4KS2
DH-NVR5464-4KS2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR6064DR
DH-NVR6064DR
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR608-32-4K
DH-NVR608-32-4K
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR608-64-4K
DH-NVR608-64-4K
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
دستگاه ضبط تصاویر 64 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :