دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2  

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال تصویر، 4کانال صدا
مصرف کننده
همکار
580,000 تومان
465,000 تومان
465,000 تومان
580,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
مصرف کننده
همکار
550,000 تومان
550,000 تومان
528,000 تومان
550,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان4کانال
مصرف کننده
همکار
1,073,000 تومان
858,000 تومان
858,000 تومان
1,073,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
910,000 تومان
728,000 تومان
728,000 تومان
910,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
64 کانال تصویر، 32 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
64 کانال تصویر، 32 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
4کانالPOE,بازبینی همزمان4کانال
مصرف کننده
همکار
1,591,000 تومان
1,273,000 تومان
1,273,000 تومان
1,591,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4هارد، 4کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان4کانال
مصرف کننده
همکار
425,000 تومان
340,000 تومان
340,000 تومان
425,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,860,000 تومان
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
1,860,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
845,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
845,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
249,000 تومان
355,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال،بازبینی همزمان 4 کانال،1هارد
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
4 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
4HDDs eSATA Storage
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
4CH Smart Box NVR
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
4 کانال، تا4ترابایت ظرفیت نگهداری
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
بازبینی همزمان 4 کانال
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
315,000 تومان
450,000 تومان
 1 2  
دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :