دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2  
DS-7204HI-E1
DS-7204HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
528,000تومان
450,000تومان
DS-7204HGHI-E1
DS-7204HGHI-E1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال تصویر، 4کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
465,000تومان
580,000تومان
DS-7204HWI-SH
DS-7204HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7204HVI-SV
DS-7204HVI-SV
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
3.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7604NI-E1
DS-7604NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان4کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
858,000تومان
1,073,000تومان
DS-7204HQHI-SH
DS-7204HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4104HS-S3
DH-HCVR4104HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
615,000تومان
615,000تومان
DS-7204HGHI-SH
DS-7204HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال،بازبینی همزمان 4 کانال،1هارد
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7304HGHI-SH
DS-7304HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,350,000تومان
1,350,000تومان
DS-7604NI-E1-4P
DS-7604NI-E1-4P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
4کانالPOE,بازبینی همزمان4کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,273,000تومان
1,591,000تومان
DS-9664NI-ST
DS-9664NI-ST
دستگاه ضبط تصاویر NVR
64 کانال تصویر، 32 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7104HWI-SL
DS-7104HWI-SL
دستگاه ضبط تصاویر DVR
بازبینی همزمان 4 کانال
3.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7304HQHI-SH
DS-7304HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4هارد، 4کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-9664NI-RT
DS-9664NI-RT
دستگاه ضبط تصاویر NVR
64 کانال تصویر، 32 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR301-04E
NVR301-04E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,276,000تومان
1,595,000تومان
DS-7104HWI-SH
DS-7104HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4 کانال تصویر، 1 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
ESS1504C
ESS1504C
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
4HDDs eSATA Storage
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5104HS-S3
DH-HCVR5104HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
315,000تومان
450,000تومان
NVR201-04EP
NVR201-04EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,000,000تومان
2,500,000تومان
DH-NVR104
DH-NVR104
دستگاه ضبط تصاویر NVR
4CH Smart Box NVR
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR201-08E
NVR201-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,440,000تومان
1,800,000تومان
DH-HCVR4104C-S3
DH-HCVR4104C-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7204HI-SL
DS-7204HI-SL
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7604NI-E2
DS-7604NI-E2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
4 کانال، تا4ترابایت ظرفیت نگهداری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
 1 2  
دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :