دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
DS-7732NI-E4
DS-7732NI-E4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
16 ترابایت ظرفیت نگهداری
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,200,000تومان
6,400,000تومان
NVR304-32E
NVR304-32E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
7,300,000تومان
9,150,000تومان
DS-7232HVI-SH
DS-7232HVI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,072,000تومان
3,200,000تومان
DS-9632NI-RT
DS-9632NI-RT
دستگاه ضبط تصاویر NVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,200,000تومان
6,500,000تومان
DS-9632NI-ST
DS-9632NI-ST
دستگاه ضبط تصاویر NVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR304-32EP
NVR304-32EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
10,000,000تومان
12,000,000تومان
DS-7732NI-E4-16P
DS-7732NI-E4-16P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
32کانال تصویر،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,336,000تومان
6,670,000تومان
DH-HCVR5832S-S2
DH-HCVR5832S-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
4,578,000تومان
6,540,000تومان
NVR308-64R
NVR308-64R
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR308-32R
NVR308-32R
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7332HWI-SH
DS-7332HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR516-64
NVR516-64
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
49,500,000تومان
49,500,000تومان
DH-NVR7032-R
DH-NVR7032-R
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR5432-8P
DH-NVR5432-8P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR5232
DH-NVR5232
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR7832
DH-NVR7832
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4232L-S2
DH-HCVR4232L-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5432L-S2
DH-HCVR5432L-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR4232-P
DH-NVR4232-P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR5032
DH-NVR5032
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR7832-RH
DH-NVR7832-RH
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-NVR4432
DH-NVR4432
دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,130,000تومان
3,042,000تومان
دستگاه ضبط تصاویر 32 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :