دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 24 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
DS-7324HWI-SH
DS-7324HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,920,000تومان
2,500,000تومان
DS-7224HVI-SH
DS-7224HVI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,824,000تومان
1,900,000تومان
DS-7224HWI-SH
DS-7224HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,400,000تومان
2,500,000تومان
DH-HCVR5824S
DH-HCVR5824S
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4224AN-S2
DH-HCVR4224AN-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5424L
DH-HCVR5424L
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
دستگاه ضبط تصاویر 24 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :