دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3  

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
1,100,000 تومان
880,000 تومان
880,000 تومان
1,100,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال تصویر، 16ترابایت ذخیره سازی
مصرف کننده
همکار
2,530,000 تومان
2,024,000 تومان
2,024,000 تومان
2,530,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال
مصرف کننده
همکار
1,970,000 تومان
1,576,000 تومان
1,576,000 تومان
1,970,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
705,000 تومان
564,000 تومان
564,000 تومان
705,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
1,870,000 تومان
1,496,000 تومان
1,496,000 تومان
1,870,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 8هارد، 16کانال صدا
مصرف کننده
همکار
3,850,000 تومان
3,080,000 تومان
3,080,000 تومان
3,850,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 32ترابایت ذخیره سازی
مصرف کننده
همکار
4,510,000 تومان
3,608,000 تومان
3,608,000 تومان
4,510,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
550,000 تومان
440,000 تومان
422,400 تومان
550,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
1,242,000 تومان
993,000 تومان
993,000 تومان
1,242,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
887,000 تومان
710,000 تومان
710,000 تومان
887,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
4,550,000 تومان
3,640,000 تومان
3,640,000 تومان
4,550,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
مصرف کننده
همکار
2,080,000 تومان
1,664,000 تومان
1,664,000 تومان
2,080,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
3,104,000 تومان
2,483,000 تومان
2,483,000 تومان
3,104,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
مصرف کننده
همکار
848,000 تومان
594,000 تومان
594,000 تومان
848,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
مصرف کننده
همکار
1,670,000 تومان
1,169,000 تومان
1,169,000 تومان
1,670,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
490,000 تومان
392,000 تومان
376,320 تومان
490,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
16کانال تصویر، قابلیت اتصال16ترابایت حافظه
مصرف کننده
همکار
3,218,000 تومان
2,574,000 تومان
2,574,000 تومان
3,218,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,8کانال POE
مصرف کننده
همکار
660,000 تومان
528,000 تومان
528,000 تومان
660,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
ONVIF
مصرف کننده
همکار
1,105,000 تومان
774,000 تومان
774,000 تومان
1,105,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
8کانالPOE,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
1,412,000 تومان
1,129,000 تومان
1,129,000 تومان
1,412,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
990,000 تومان
792,000 تومان
792,000 تومان
990,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
3,380,000 تومان
2,704,000 تومان
2,704,000 تومان
3,380,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
4,056,000 تومان
3,245,000 تومان
3,245,000 تومان
4,056,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
2,005,000 تومان
1,605,000 تومان
1,605,000 تومان
2,005,000 تومان
 1 2 3  
دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :