دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3  
NVR202-16E
NVR202-16E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
2,800,000 تومان
2,240,000 تومان
2,240,000تومان
2,800,000تومان
DS-7216HI-E1
DS-7216HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان
1,152,000تومان
1,200,000تومان
DS-7716NI-E4
DS-7716NI-E4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
16 ترابایت ظرفیت نگهداری
5.0
مصرف کننده
همکار
4,627,000 تومان
2,850,000 تومان
2,850,000تومان
4,627,000تومان
NVR202-16EP
NVR202-16EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
4,200,000 تومان
3,160,000 تومان
3,160,000تومان
4,200,000تومان
NVR304-16E
NVR304-16E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
7,000,000 تومان
5,800,000 تومان
5,800,000تومان
7,000,000تومان
DS-7216HGHI-E2
DS-7216HGHI-E2
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,200,000تومان
3,200,000تومان
DS-7616NI-SP
DS-7616NI-SP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,576,000تومان
1,970,000تومان
DS-7616NI-E1
DS-7616NI-E1
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
564,000تومان
705,000تومان
DS-7316HQHI-SH
DS-7316HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال تصویر، 16ترابایت ذخیره سازی
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-8116HGHI-SH
DS-8116HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 8هارد، 16کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,750,000تومان
5,750,000تومان
DS-7216HVI-SV-A8HDMI
DS-7216HVI-SV-A8HDMI
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,152,000تومان
1,500,000تومان
DS-7616NI-E2
DS-7616NI-E2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,322,000تومان
1,653,000تومان
DS-7316HGHI-SH
DS-7316HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-8116HQHI-SH
DS-8116HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 32ترابایت ذخیره سازی
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7216HQHI-SH
DS-7216HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7616NI-ST
DS-7616NI-ST
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
NVR304-16EP
NVR304-16EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
8,500,000تومان
8,500,000تومان
DH-HCVR7816S-URH
DH-HCVR7816S-URH
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4116HS-S3
DH-HCVR4116HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
594,000تومان
848,000تومان
DS-7716NI-E4-16P
DS-7716NI-E4-16P
دستگاه ضبط تصاویر NVR
16کانال تصویر، قابلیت اتصال16ترابایت حافظه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,574,000تومان
3,218,000تومان
DH-HCVR5216A-S3
DH-HCVR5216A-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,169,000تومان
1,670,000تومان
DH-HCVR7816S
DH-HCVR7816S
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7116NI-SN
DS-7116NI-SN
دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,8کانال POE
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
528,000تومان
660,000تومان
DS-7216HWI-SH
DS-7216HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
16 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
 1 2 3  
دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :